Na czym polega rebranding?

Branding jest budowaniem świadomości marki, a więc tym, jak postrzegana jest ona w oczach jej potencjalnych klientów i przez ilu z nich łatwo rozpoznawalna na tle konkurencji. Rebranding to z kolei sytuacja, w której z pewnych powodów należy dokonać zmian w dotychczasowym wizerunku marki. O tym, jakie są to zmiany oraz na czym polega rebranding i kiedy warto wziąć go pod uwagę, piszemy w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do jego sprawdzenia.

Rebranding – co to jest i na czym polega

Rebranding to, mówiąc w dużym skrócie, odświeżenie dotychczasowego wizerunku firmy. Sposób, w jaki marka jest postrzegana, motywowany jest jednak przez wiele różnych czynników. Dlatego rebranding polega na złożonej, a przy tym kompleksowej i dobrze zaplanowanej strategii. Dotyczy między innymi takich elementów, jak jakość obsługi, charakter oferowanych produktów czy rodzaj stosowanej komunikacji. Niezwykle ważne są elementy wizualne, obejmujące logo czy kolorystykę.

Zdarza się także, że rebranding obejmuje nie wszystkie elementy, na które składa się marka, jednak poszczególne jej składniki, np. identyfikację wizualną i powiązane z nią charakterystyczne dla marki symbole oraz kolory. Zmiany te jednak nigdy nie występują w oderwaniu od pozostałych elementów marki, lecz przeprowadzane są przy uwzględnieniu wcześniej zaplanowanego ogólnego odbioru firmy.

Jakie są przyczyny rebrandingu

Skoro wiemy już, na czym polega, warto skupić się na tym, jakie są przyczyny rebrandingu. Decyzja o jego podjęciu okazuje się nieunikniona w sytuacjach, kiedy marka nawiązuje współpracę z inną firmą, zmienia właściciela lub rodzaj oferowanych produktów czy usług.

Często jednak rebranding stosowany jest w momencie, gdy dotychczasowy wizerunek firmy okazuje się zawodny lub staje się nieaktualny wobec panujących trendów i wymaga odświeżenia. Celem jego przeprowadzenia jest wtedy pozyskanie nowych klientów, zwiększenie dotychczasowych zysków i wykreowanie lepszego wizerunku. To dla innych sygnał, że marka wciąż chce się rozwijać.

Etapy rebrandingu

Skoro rebranding jest procesem złożonym, który nastawiony jest na osiągnięcie konkretnych celów, to nie może on odbyć się bez starannie zaplanowanej i podzielonej na etapy strategii. Wśród etapów rebrandingu wyróżniamy cztery najważniejsze, o których warto pamiętać:

1.      Analiza rynku oraz ustalenie strategii

Przy założeniu, że rebranding ma obejmować wszystkie elementy składowe marki (lub większość – od sposobu komunikacji poprzez identyfikację wizualną), należy przeprowadzić szczegółową analizę. Dzięki niej uda się ustalić, kim jest grupa docelowa, do której marka chce dotrzeć, jakie wartości marki mają zostać podkreślone oraz czym kierować się w trakcie wprowadzania zmian.

2.      Zaprojektowanie nowych elementów marki

Na podstawie uzyskanej we wcześniejszym etapie strategii udaje się przejść do kluczowego etapu rebrandingu, czyli projektowania zmian. Mowa między innymi o projektach nowego logo, a w tym całej oprawy wizualnej, propozycjach nowej nazwy firmy oraz przewodnich haseł reklamowych. Zmiany powinny być tożsame z celami ustalonej strategii oraz wzajemnie w stosunku do siebie spójne.

3.      Wdrożenie zmian

Kolejnym etapem jest wprowadzanie zaakceptowanych wcześniej zmian. W zależności od tego, czego one konkretnie dotyczą, znaleźć powinny się na wszystkich materiałach firmowych, a w tym np. na stronie internetowej, materiałach reklamowych, opakowaniach produktów. Ważne jest wprowadzenie zmian we wszystkim, co dociera do klientów, by nie wprowadzać odbiorców w dezorientację.

4.      Komunikowanie zachodzących zmian

O zachodzących w firmie zmianach powinni dowiedzieć się zarówno jej pracownicy, jak i dotychczasowi klienci. Dzięki temu unikniemy wspomnianej już wcześniej dezorientacji oraz przejdziemy przez proces rebrandingu sprawnie i skutecznie. Wraz ze zmianami warto rozpocząć nową kampanię reklamową, która dotrze zarówno do stałych klientów, jak i tych, których chcemy pozyskać.